Du er her: Hjem / Sampleren / Sleppet / Lydkunstnerne er løse! /

LYDKUNSTNERNE ER LØSE!
"Sleppet" er et prosjekt hvor Grieg 07 har invitert seks lydkunstnere fra fire land til å skape helt nye verk basert på lyder og inntrykk fra Vestlandet. Akkurat nå er de på ti dagers feltarbeid, med base i Gloppen i Nordfjord. Vi fikk tak i initiativtaker og kurator Jørgen Larsson kjørende i bil på Sandane mens han snakket entusiastisk om gårsdagens tur til et fellesfjøs i Bø med lydkunstner Natasha Barrett. Her forteller han litt mer om hva "Sleppet" har med Edvard Grieg å gjøre. 

Av Hild Borchgrevink
 
Komponisten og lydkunstneren Natasha Barrett har allerede tilbragt et par dager i Gloppen. Hun er opprinnelig engelsk, men har bodd og arbeidet i Norge i mange år.   – Natasha hadde aldri vært i et fjøs før, forteller Larsson. – Alle som har det, vet at det er en veldig spesiell opplevelse første gang man kommer inn i et sånt rom. Det er så mange sterke sanseinntrykk: lukten, varmen fra disse store dyrekroppene som står tett i tett, og ikke minst alle lydene: rautingen og klirringen i kjettingene...
 
Hør lyder og se video fra fjøset her.
 
Men hva har kyr og fjøs med Edvard Grieg å gjøre?

- Kunstnerne i Sleppet skal gjøre lydopptak av natur og folkekultur og omsette dette til en konsertopplevelse eller lydinstallasjon, forteller Jørgen Larsson. - Dette er det samme verdiene og det samme type materiale som Grieg arbeidet mye med, men i en form som er relevant i vår tid.
 
Griegs prosjekt på en ny måte 
- Grieg tok lydmateriale fra folkekultur og gav det en ny form og en ny ramme, som musikkverker spilt i en konsertsal. Dagens lydkunstnere kan bruke teknologi til å løfte fram lyder de aller fleste ikke hører til daglig, for eksempel naturlyder av en sterk storm, eller rautende kuer i et fjøs. De kan også forstørre og få fram svake lyder som folk ikke har tilgang til gjennom ørene sine. Teknologien gir mulighet til en hyperrealistisk tilgang til natur, på en måte som er i slekt med hvordan Grieg i sin tid brukte kunstmusikkens virkemidler, forklarer Larsson.
 
 
Kommunen med på ideen
Ideen til en slik samtidsversjon av Edvard Griegs arbeid med norsk natur og folkekultur har vært med siden Bergen kommune begynte å legge planer for markeringen av 100-årsminnet for Edvard Griegs død.

– I forbindelse med planleggingen av Grieg07 henvendte Bergen kommune seg til flere forskjellige kulturinstitusjoner i Bergen, forteller Jørgen Larsson. Han hadde ideen til Sleppet, som ble foreslått for kommunen gjennom BEK – Bergen senter for elektronisk kunst.
 
 
Vestlandsnatur
Sleppet handler også om å formidle inntrykk fra Vestlandet og de voldsomme naturkreftene som finnes her. Sist søndag, da Natasha Barrett og Grieg07s prosjektmedarbeider Are Frode Søholt besøkte Utvær, Norges vestligste fyr, var vinden så sterk at mannen som skulle ta dem ut til fyret måtte gjøre vendereis og hente en større båt som kunne hanskes med bølgene.

-  I all musikk og lydkunst som er laget med inspirasjon fra naturen, uansett om den er ny eller gammel, finnes det et element av naturromantikk, sier Larsson.

De nærmeste dagene skal alle kunstnerne i Sleppet bo i hytter i strandkanten i Gloppen og reise rundt forskjellige steder på Vestlandet for å gjøre lydopptak. De øvrige ankom i går: Steve Roden fra USA, Marc Behrens fra Tyskland, Chris Watson fra Storbritannia og Bjarne Kvinnsland og Jana Winderen fra Norge.
 
Til Briksdalsbreen
Hittil har Natasha Barrett blant annet samlet inn lyd fra sauer og dryppende vann, og hun har tilbragt tid i sandtaket på Eide som har gitt stedet Sandane navn, hvor hun har tatt opp lyden av grus og stein som raser. I morgen reiser hele gruppa til Briksdalsbreen. – Marc Behrens ringte meg nettopp og fortalte at han planla å lage noe med flere tonn norsk stein, og lurte på hvordan vi kunne frakte dette, forteller Jørgen Larsson. – Det blir spennende å høre konkret hva han har tenkt å gjøre.
 
Linjer og rom
Hvorfor er akkurat disse seks kunstnerne blitt invitert til å være med i Sleppet?

- Alle seks er lydkunstnere som arbeider både lineært og romlig med lyd, sier Larsson. - Det vil si at de forholder seg til lyden både som et forløp i tid og som rom og noe som beveger seg i rom. Etter min mening er det viktig å ha med begge disse innfallsvinklene når man skal finne gode løsninger i lydinstallasjoner, sier Jørgen Larsson.
 
Lyd i gatene 
Når arbeidsperioden på Vestlandet er ferdig, reiser kunstnerne hvert til sitt for å arbeide videre med lydmaterialet og inntrykkene de har samlet. 31. august i år skal resulatet av Sleppet vises for publikum. – Det skal skje i Bergen, i Lydgalleriet, Galleri 3,14 og i området rundt, forteller Jørgen Larsson. – Kunstnerne står fritt til å lage den type presentasjon de ønsker. Så det kan godt hende at det også vil komme lydinstallasjoner i gatene.
 
denne undersiden på grieg07.no, og på sleppet.no finner du mer informasjon om hver av lydkunstnerne og kan se video, høre lyd og lese rapporter fra arbeidet. 
 
 
Natasha Barrett i fellesfjøset, Bø
Foto: Jørgen Larsson
 
Sandtaket på Eide, Sandane
Foto: Jørgen Larsson
 
Opptak av dryppende vann 
Foto: Jørgen Larsson
 
 
 
www.sleppet.no 


Klikk her for å få en utskriftsvennlig version av denne siden.Utskriftsvennlig version