Du er her: Hjem / Humanisten / Symposiet / Bakgrunn for Symposiet /

BAKGRUNN FOR SYMPOSIET
Om samarbeid mellom Grieg 07, Universitetet i Bergen og Raftohuset
I forbindelse med symposiet oppnevnte Universitetet en tverrfaglig komité som sammen med en representant fra Raftohuset har utarbeidet faglig innhold.  
Grieg 07 takker komiteen for innsatsen og for spennende program! 
 
Komiteen består av
• Førsteamanuensis Frode Thorsen, Griegakademiet
• Førsteamanuensis Signe Bakke, Griegakademiet,
• Professor Peter Larsen, Institutt for informasjons- og medievitskap,
• Førsteamanuensis Mette Andersson, Sosiologisk institutt
• Førsteamanuensis Haci Akman, Institutt for kulturstudier og kunsthistorie
• Daglig leder Therese Jebsen, Raftohuset 

 
Programmet belyser blant annet spenningsforholdet mellom nasjonalisme og humanisme, musikkens betydning for nasjonalstatenes oppblomstring, demokratiseringsprosesser og politisk mobilisering, samt forhold mellom musikk og etnisitet, musikk og individ, musikk og makt, musikk og frihet og Grieg som kulturell arv.
 
Hovedtemaet ”Musikk som redskap i utvikling av identitet for individ, gruppe og nasjon” belyses fra ulike synsvinkler, med innlegg rettet mot både fagspesialister og allmennheten. Symposiet blir en arena for mange faggrupper: historikere, samfunnsvitere, etnologer, folklorister, sosiologer, musikere/komponister og musikkforskere. Studenter og alle andre som er interessert i tema er hjertelig velkommen til å delta. 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 


Klikk her for å få en utskriftsvennlig version av denne siden.Utskriftsvennlig version